nadace leontinkaGranty

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2018

Oprávnění žadatelé:

- občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů, popř. spolky (podle novelizace Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

- obecně prospěšné společnosti

- církevní právnické osoby

- další subjekty

 

jejímž hlavním předmětem činnosti je podpora aktivit zrakově postiženým. 

 

Povinné přílohy: 
1. Doklad o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činnosti (např. zakládací smlouva nebo listina, notářský zápis o vzniku organizace, případně výpis z příslušného rejstříku)

2. Statut nebo stanovy organizace

3. Doklad o přidělení IČ

4. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb (pouze poskytovatelé sociálních služeb)

5. Doklad o zřízení a vedení bankovního účtu 

Termín vyhlášení: 23. 4. 2018

Termín uzávěrky: 31. 5. 2018

Termín zveřejnění výsledků grantového řízení: po 30. 6. 2018

 

Termín realizace: 1. 1. 2018 

Termín ukončení projektu: 31. 3. 2019

Pozor:

Projekt může trvat od 1/1/2018, ale případný nadační příspěvek bude použit na náklady spojené s projektem, dle schváleného rozpočtu, až za období 15/6/2018 - 31/3/2019. Náklady spojené s projektem v období před 15/6/2018 budou považovány za neuznatelné.

Příspěvek je poskytován žadateli na základě řádně vyplněného elektronického formuláře, který obsahuje i příslušné přílohy nebytné k posouzení žádosti.

Grantové žádosti se podávají pouze elektronicky, prostřednictvím portálu:

www.leontinka.grantys.cz 

Neúplné žádosti či žádosti neshodující se statutem Nadace nebudou zařazeny do grantového řízení.

Nadace si může pro své rozhodnutí vyžádat odborný posudek.

Schvalování nadačních příspěvků

Nadace předloží všechny evidované žádosti k posouzení správní radě, která o udělení příspěvku rozhoduje. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Na nadační příspěvek nevzniká právní nárok. Nadace není povinna při odmítnutí žádosti sdělovat zdůvodnění. Nadační příspěvek nemusí být poskytnut v plné požadované výši, správní rada je oprávněna požadovaný nadační příspěvek snížit; v takovém případě musí žadatel před uzavřením smlouvy předložit Nadaci Leontinka nový rozpočet, kde bude zřejmé dofinancování z jiných zdrojů.

Žadatelé budou elektronicky informováni o rozhodnutí správní rady nejpozději do 40 pracovních dnů od zasedání správní rady (zasedá min. 6x ročně, obvykle však 1x měsíčně). 

Všechny potřebné informace jak postupovat při vyplňování žádostí naleznete níže, včetně některých příloh.

Kontaktní osoby:

Barbara Hucková, 724 055 118, huckova@nadaceleontinka.cz

Lenka Klopcová, 775 408 796, nadace@nadaceleontinka.cz (čtvrtek, pátek) 

 

 

 

 

 

KE STAŽENÍ

projekty nadace

 
nevidomý svět v nemocnici technika
sport ranná péče hudba
ve škole partneři stipendium
osobní asistence

Další novinky

Finále RunTour - 3.11. v Pardubicích. Pomůžete s námi Elišce, Zuzance, Vítkovi a dalším dětem?

0

V sobotu 3. listopadu se závodem na pardubickém Dostihovém závodišti uzavře letošní ročník amatérské běžecké série RunTo…

více >

600 km poslepu: Nevidomý Ondra vyběhal přes 280.000 Kč pro malé sportovce

0

více >

RunTouráci v Praze pomohli malému Matějovi

89

více >

archiv novinek >
Hlavní partneři