nadace leontinkaSvítání – Střediska rané péče

Ve spolupráci se Středisky rané péče po celé České republice poskytujeme mnohostrannou pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.

Mezi činnosti Středisek rané péče patří především: rehabilitace, stimulace zraku a nácvik dovedností, které kompenzují postižení atd. Pracovníci středisek pracují přímo v rodinách a vytváří tak neviditelnou síť, která pomáhá umožnit integraci zrakově postižených dětí do plnohodnotného života.

Naše pomoc spočívá především v nákupu technologií pro tato pracoviště, nákupu testovacích materiálů, zajištění optimálních světelných podmínek ve vyšetřovacích místnostech atd.). Nadace Leontinka ce spolupráci se společností ŠKOfin zajišťuje provoz 7 vozidel po celé České republice. Tato spolupráce se daří již od roku 2007.

Projekt Svítání byl zahájen v roce 2006 a jeho garantem je ředitelka Společnosti pro ranou péči, Mgr. Matina Dunděrová.

V rámci Run Tour 2016 díky podpoře běžců (z každého startovného 50 Kč) a Nadace GCP bylo na podporu projektu Svítání získáno 1 044 300 Kč.
Děkujeme také Nadaci Martina Romana a jeho projektu Čtení pomáhá,
díky kterému jsme mohli financovat vývoj aplikace EDA PLAY ELIS.

Celková podpora v rámci projektu Svítání byla v roce 2016 v hodnotě 2 602 180 Kč.

Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Svítání

Raná péče KUK,z.ú.

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

EDA cz, z.ú.

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

Metodické centrum

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

SPRP Brno

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

SPRP Olomouc

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

Centrum Lira,z.ú.

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

Centrum Lira,z.ú.

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

projekt "Provázení"

150 000

Středisko rané péče SPRP Ostrava

provoz

150 000

Raná péče KUK,z.ú.

provoz

50 000

Středisko rané péče SPRP Brno

mzdové náklady

150 000

Centrum LIRA, z.ú.

provoz vozidla

100 000

Centrum LIRA, z.ú.

semináře, kurzy

20 000

Centrum LIRA, z.ú.

 

25 000

EDA cz, z.ú.

projekt "Auto není cíl…"

100 000

EDA cz, z.ú.

projekt "Nemluvit, neznamená nemyslet 2016"

35 000

Speciálně pedagogické centurm EDA, z.ú.

projekt "Individuální práce s dětmi s ZP"

80 000

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú.

projekt "Diagnostika v SPC EDA"

15 000

EDA cz, z.ú.

projekt "EDA PLAY ELIS"

110 000

Středisko rané péče SRP České Budějovice

auto leasing

104 200

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

provozní náklady střediska

169 300

Raná péče KUK,z.ú.

provozní náklady střediska

125 000

Středisko rané péče SPRP Brno

provozní náklady střediska

125 000

Centrum LIRA, z.ú.

provozní náklady střediska

125 000

EDA cz, z.ú.

provozní náklady střediska

125 000

SPRP, z. s.

provozní náklady střediska

125 000

SPRP, z. s.

nákup speciální pomůcky Upsee Kit

12 560

Středisko rané péče SPRP Ostrava

provozní náklady střediska

125 000

SPRP Olomouc

provozní náklady střediska

125 000

     
   

Díky spolupráci s pořadatelem běžecké série RunTour a Nadaci České pojišťovny se nám v roce 2014 podařilo získat ve prospěch projektu Svítání částku 800 tisíc korun, v roce 2015 dokonce jeden milion korun. Každý z účastníků RunTour přispěl 50 korunami ze startovného a Nadace České pojišťovny pak získanou částku zdvojnásobila. Tyto finanční prostředky byly rozděleny mezi Střediska rané péče po celé ČR. Děkujeme partnerům a těšíme se na další spolupráci!

Celková podpora v rámci projektu Svítání byla v roce 2015 v hodnotě 2 427 621 Kč.