nadace leontinkaStipendium Leontinka

Dlouhodobá podpora sociálně slabých studentů Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené za účelem ukončení studia a následného uplatnění v profesionálním životě. Např: pořízení hudebních nástrojů a dalších studijních pomůcek, finanční pokrytí internátu, cestovní výlohy, mimořádné výlohy související se studiem. Stipendisté jsou vybíráni ve spolupráci s pedagogy Konzervatoře Jana Deyla s přihlédnutím na sociální situaci, prospěch, případně specifické potřeby. Cílem podpory je ukončení studia a jejich následné uplatnění v profesionálním životě.

Celková podpora v rámci projektu Stipendium Leontinka v roce 2015 byla 194 840 Kč.

 

 

 

Ferková Lucie

48 000

Hájíček Tomáš

24 000

Stráník Vít

18 000

Míková Martina

16 000

Stráník Vít

14 000

Chalupová Barbora

12 000

Orsag Miroslav

12 000

Konzervatoř Jana Deyla – převoz žáků

12 000

Adamec Jan

8 000

Lesová Eva

8 000

Adamec Jan – nákup studijního materiálu

7 000

Konzervatoř Jana Deyla

6 000

Skleničková Ráchel

5 340

Musilová Petra

1 000

Orsag Miroslav

1 000

Skleničková Ráchel

1 000

Němcová Simona

500

Adamec Jan

500

Blažková Eva

500

 

 

CELKEM

 194 840 Kč

 

Lucie (*1989) je slabozraká, studuje 3. rokem na HTF Univerzity Karlovy obor Sociální a charitativní práce, kterým by se v budoucnu chtěla věnovat i profesně, protože ráda pomáhá lidem. Studium na VŠ vyžaduje mimořádné výdaje, proto Nadace Leontinka Lucii podporuje, aby se mohla plnohodnotně věnovat studiu.

Tomáš (*1993) studuje na Konzervatoři Jana Deyla a trpí praktickou slepotou obou očí.

Vít (*1987) studuje obor viola na Konzervatoři Pardubice, jejíž vedení doporučilo udělit Vítkovi stipendium s ohledem na jeho zdravotní situaci (zrakové postižení s kombinovanou poruchou učení). Nadace Leontinka poskytla prostředky k tomu, aby se Vítek mohl i nadále věnovat svému oboru a stále se zlepšovat. V letošním roce se Vítovi povedl obrovský úspěch – byl přijat do symfonického orchestru projektu Rock meets Classic, s nímž jezdí po světě!
Martina (*1994) studuje svůj vysněný obor populární zpěv, ve kterém se chystá také maturovat. Jejím žánrem je soul, jazz, ale skládá i vlastní písně a sestavuje kapelu.

Barbora (*1993) byla v loňském roce přijata ke studiu VOŠ sociální CARITAS v Olomouci a na stejný obor nastoupila i na Teologické fakultě Univerzity Palackého.

Miroslav (*1989) je těžce slabozraký, po vystudování hra na akordeon studuje prvním rokem obor ladění klavírů, jinak se věnuje zpěvu a nahrávání hudby. Jeho sociální situace je velmi tíživá, jelikož rodiče na Moravě v Karolince jsou nezaměstnaní.

Konzervatoř Jana Deyla prochází ve školním roce 2015/2016 rekonstrukcí internátu – z toho důvodu bylo potřeba zajistit pravidelný převoz osmi zrakově postižených žáků s omezenou schopností pohybu z internátu na Praze 8 do vyučování na Praze 1. Žáci pochází z různých krajů ČR a není tedy možné, aby je do školy vozili rodiče.

Honza (*1991) se začal hudbě věnovat v pěti letech. Nejprve hrál na flétnu, pak eufonium, a nakonec byl přijat na Deylovu konzervatoř – obor hra na tubu, kde také úspěšně složil maturitní zkoušku, a dále pokračuje na Pražské konzervatoři. Za sebou má již sólová vystoupení s orchestrem Berg či natočení CD se slavným pražským sborem Hlahol. Kvůli svým potížím se zrakem (šeroslepost, krátkozrakost) si Honza účinkování v různých symfonických orchestrech velmi váží, a Nadace Leontinka má radost, že ho může při jeho studiích podporovat stipendiem.

Eva (*1998) je zapálená sportovkyně, která kromě školní docházky zvládá každý den trénovat a se svým trasérem na závodech s Leontinkou trhat rekordy. Závodně běhá, hraje goalball, a hlavně miluje koně.

Ráchel (*1992) je nevidomou studentkou AMU v oboru hry na klavír – proto jí Nadace Leontinka přispěla na klavírní kurz v Mikulově, jehož lektory byli slavní klavíristé (Ivo Kahánek, Lukáš Klánský, Karel Košárek ad.). Kurz vedl ke zlepšení a rozvoji interpretace a dovedností.

Petra (*1987) má za sebou obohacující zkušenost ze studia ve Florencii, kde absolvovala také několik mistrovských pěveckých kurzů s vynikajícími zpěváky a profesory. Nyní hudbu dělá profesionálně: vyučuje a koncertuje.

Simona (*1996) je na Konzervatoři třetím rokem a studuje dva hlavní obory – flétna a akordeon. Trpí degenerativním postižením zraku, a protože rodina je v sociálně tíživé situaci, bylo jí poskytnuto stipendium, aby se mohla nadále rozvíjet ve svých talentech.

Eva (*1994) je prakticky nevidomá a studuje 5. rokem Konzervatoř Jana Deyla hru na flétnu. Účastní se pravidelně benefičních koncertů pro Nadaci Leontinka.

Celková podpora v rámci projektu Stipendium Leontinka v roce 2014 byla 237 000 Kč.


30 000 Kč Jan Adamec

45 000 Kč Jan Adamec – příspěvek na tubu

15 000 Kč Nikola Bílá

15 000 Kč Martin David

 8 000 Kč Barbora Chalupová

28 000 Kč Tomáš Hájíček

18 000 Kč Martina Míková

15 000 Kč Simona Němcová

15 000 Kč Michaela Pěkníková

24 000 Kč Vít Stráník

10 000 Kč Radim Vojtek – houslový smyčec

14 000 Kč Lenka Zahradníková

Honza (*1991) se začal hudbě věnovat v pěti letech. Nejprve hrál na flétnu, pak eufonium, a nakonec byl přijat na Deylovu konzervatoř – obor hra na tubu, kde také úspěšně složil maturitní zkoušku, a dále pokračuje na Pražské konzervatoři. Za sebou má již sólová vystoupení s orchestrem Berg či natočení CD se slavným pražským sborem Hlahol. Kvůli svým potížím se zrakem (šeroslepost, krátkozrakost) si Honza účinkování v různých symfonických orchestrech velmi váží, a Nadace Leontinka má radost, že ho může při jeho studiích podporovat stipendiem.

Nikola (*1992) je nevidomá a studuje obory klarinet a zpěv na Konzervatoři Jana Deyla, nyní již pátým rokem. Přes své velmi dobré studijní výsledky není její sociální situace jednoduchá a rodina nemůže zajistit potřebnou podporu. Nadace Leontinka jí ovšem poskytla stipendium, díky kterému se může plně soustředit na studium.

Martin (*1992) je nevidomý od narození a na Konzervatoři Jana Deyla vystudoval obor příčná flétna. Student s obrovským nadáním a potenciálem dále pokračuje na Hudební fakultě JAMU v Brně, má za sebou např. vystoupení s Pražskou komorní filharmonií.

Tomáš (*1993) je studentem 4. ročníku Konzervatoře Jana Deyla, kde studuje hru na klavír. Jeho zrakové postižení je v pásmu slabozrakosti, a vzhledem k tomu, že pochází ze 7 dětí a finanční situace jeho rodiny je tíživá, bez stipendia Nadace Leontinka by si nemohl studium dovolit. Tomáš se ve volném čase věnuje skládání hudby a hře na varhany v kostele u Pražského Jezulátka, svému oboru je opravdu oddaný.

Simona (*1996) je na Konzervatoři druhým rokem a studuje dva hlavní obory – flétna a akordeon. Trpí degenerativním postižením zraku, a protože rodina je v sociálně tíživé situaci, bylo jí poskytnuto stipendium, aby se mohla nadále rozvíjet ve svých talentech.

Míša (*1993) má vrozenou oční vadu – Leberovu atrofii. Jejím snem je hrát v orchestru - směřuje k němu studiem příčné flétny na Deylově Konzervatoři, kde je nyní ve 5. ročníku. Ačkoli má vážné zrakové postižení, byl jí odebrán průkaz ZTP/P, a proto se potýká s finančními problémy. Nadace Leontinka ji podporuje alespoň měsíčním stipendiem na studium.

Vít (*1987) studuje obor viola na Konzervatoři Pardubice, jejíž vedení doporučilo udělit Vítkovi stipendium s ohledem na jeho zdravotní situaci (zrakové postižení s kombinovanou poruchou učení). Nadace Leontinka poskytla prostředky k tomu, aby se Vítek mohl i nadále věnovat svému oboru a stále se zlepšovat.

Lenka (*1994) je slabozrakou studentkou Univerzity Karlovy, je integrována do běžné výuky a k plnohodnotnému zapojení používá počítač se speciálním softwarem. Zároveň se věnuje vrcholové plavání, reprezentovala ČR i na Paralympiádě v Londýně 2012. Za svůj největší úspěch považuje to, že se dokáže vyrovnat zdravým závodníkům.


Příspěvky poskytnuté v roce 2013

Celkem bylo na projekt Stipendium poskytnuto 228.000 Kč. Seznamte se s příběhy studentů, kterým pomáháme.

50 000 Kč Jan A.

10 000 Kč Nikola B.

10 000 Kč Martin D.

24 000 Kč Lucie F.

32 000 Kč Tomáš H.

10 000 Kč Robert F.

30 000 Kč Petra M.

10 000 Kč Simona N.

10 000 Kč Míša P.

32 000 Kč Vít S.

10 000 Kč Lenka Z.

Honza (*1991) se začal hudbě věnovat v pěti letech. Nejprve hrál na flétnu, pak eufonium, a nakonec byl přijat na Deylovu konzervatoř – obor hra na tubu, kde také úspěšně složil maturitní zkoušku, a dále pokračuje na Pražské konzervatoři. Za sebou má již sólová vystoupení s orchestrem Berg či natočení CD se slavným pražským sborem Hlahol. Kvůli svým potížím se zrakem (šeroslepost, krátkozrakost) si Honza účinkování v různých symfonických orchestrech velmi váží, a Nadace Leontinka má radost, že ho může při jeho studiích podporovat stipendiem.

Nikola (*1992) je nevidomá a studuje obory klarinet a zpěv na Konzervatoři Jana Deyla, nyní již čtvrtým rokem. Přes své velmi dobré studijní výsledky není její sociální situace jednoduchá a rodina nemůže zajistit potřebnou podporu. Nadace Leontinka jí ovšem poskytla stipendium, díky kterému se může plně soustředit na studium.

Martin (*1992) je nevidomý od narození a na Konzervatoři Jana Deyla studuje obor příčná flétna. Nyní v 6. ročníku, student s obrovským nadáním a potenciálem (dále má v plánu pokračovat na Hudební fakultě AMU, má za sebou vystoupení s Pražskou komorní filharmonií) využije poskytnuté stipendium na hrazení nákladů spojených s účastí na soutěžích.

Tomáš (*1993) je studentem 3. ročníku Konzervatoře Jana Deyla, kde studuje hru na klavír. Po nesprávném vedení porodu a chybách poporodní péče má poškozeno zrakové centrum, zrakový nerv a sítnici - následně 75%ní omezení zorného pole. Vzhledem k tomu, že pochází ze 7 dětí a finanční situace jeho rodiny je tíživá, bez stipendia Nadace Leontinka by si nemohl studium dovolit. Tomáš se ve volném čase věnuje skládání hudby a hře na varhany v kostele u Pražského Jezulátka, svému oboru je opravdu oddaný.

Robert (*1993) studuje zajímavý obor ladění klavíru a příbuzných nástrojů na Konzervatoři Jana Deyla. Protože trpí zrakovým postižením – porušením barvocitu, a nemá rodinné zázemí, které by jej při studiu finančně i jinak podporovalo, získání příspěvku na studium od Nadace Leontinka pro něj představovalo otázku dalšího setrvání na škole.

Simona (*1996) je na Konzervatoři teprve prvním rokem a studuje dva hlavní obory – flétna a akordeon. Trpí degenerativním postižením zraku, a protože rodina je v sociálně tíživé situaci, bylo jí poskytnuto stipendium, aby se mohla nadále rozvíjet ve svých talentech.

Míša (*1993) má vrozenou oční vadu – Leberovu atrofii. Jejím snem je hrát v orchestru - směřuje k němu studiem příčné flétny na Deylově Konzervatoři, kde je nyní ve 4. ročníku. Ačkoli má vážné zrakové postižení, byl jí odebrán průkaz ZTP/P, a proto se potýká s finančními problémy. Nadace Leontinka ji podporuje alespoň měsíčním stipendiem na studium.

Vít (*1987) studuje obor viola na Konzervatoři Pardubice, jejíž vedení doporučilo udělit Vítkovi stipendium s ohledem na jeho zdravotní situaci (zrakové postižení s kombinovanou poruchou učení). Nadace Leontinka poskytla prostředky k tomu, aby se Vítek mohl i nadále věnovat svému oboru a stále se zlepšovat.

Lenka (*1994) je slabozrakou studentkou pražského Gymnázia Na Vítězné pláni. Studuje 4. ročník, je integrována do běžné výuky a k plnohodnotnému zapojení používá počítač se speciálním softwarem. Zároveň se věnuje vrcholové plavání, reprezentovala ČR i na Paralympiádě v Londýně 2012. Za svůj největší úspěch považuje to, že se dokáže vyrovnat zdravým závodníkům. Nadace Leontinka jí přispívá na studium stipendiem.

 

Pomoc v roce 2012  celkem bylo poskytnuto 236 100 Kč

Lucie F. byla jako dítě odebrána z rodiny a vyrůstala v dětském domově. Je svědomitou studentkou Deylovy konzervatoře a ráda by po jejím ukončení vyučovala hudbu. Nadace Leontinka poskytuje Lucii dlouhodobé stipendium ve formě měsíčního příspěvku na studium.

Petra M. studuje koncertní operní zpěv na státní konzervatoři Conservatorio Statale Luigi Cherubini ve Florencii v Itálii. Jedná se o velmi nadanou studentku, která má i přes svůj zrakový handicap šanci na kvalitní profesionální umělecké uplatnění. Stipendium NL jí umožnilo studovat v zahraničí.

Jan A. po studiu Konzervatoře Jana Deyla, pokračuje na Pražské konzervatoři. Vystoupil také na koncertě 4. 12.

Vít S. studuje na konzervatoři v Pardubicích.

Tomáš H. sociální stipendium. Žije v rodině s 5 sourozenci a rodiče velmi obtížně mohou podpořit jeho studia.

Robert F. sociální stipendium Po odchodu z dětského domova se Robert dostal do nelehké situace, začal studovat na Deylově konzervatoři a nebylo možné okamžitě vyřešit dávky.

Pomoc v roce 2011

Daniel (*1984)v roce 2010 pokračoval za podpory Nadace Leontinka ve studiu.
Luboš (*1985) v roce 2010 pokračoval za podpory Nadace Leontinka ve studiu.
Lucie (*1989)  v roce 2010 pokračovala za podpory Nadace Leontinka ve studiu.
David (*1990) v roce 2010 pokračoval za podpory Nadace Leontinka ve  studiu.                                                                                                                   Vít  (*1987) v roce 2010 pokračoval za podpory Nadace Leontinka ve studiu.   
Petra M (*1992) ukončila studium na Deylově konzervatoři a pokračuje ve studiích na státní konzervatoři Conservatorio Statale Luigi Cherubini                           Petra A (*1989)v roce 2010 pokračoval za podpory Nadace Leontinka ve studiu.

Podpořen byl i nákup hudebních nástrojů : Jiří P - akoredeon; Ráchel S - klavír; Lenka Ch- příčná flétna; Pavel V - pianino.

Nadace Leontinka již tradičně podpořila jazykový pobyt studentů ve Velké Británii.

Pomoc v roce 2010

Daniel (*1984)v roce 2010 pokračoval za podpory Nadace Leontinka ve studiu.
Luboš (*1985) v roce 2010 pokračoval za podpory Nadace Leontinka ve studiu.
Lucie (*1989)  v roce 2010 pokračovala za podpory Nadace Leontinka ve studiu.
David (*1990) v roce 2010 pokračoval za podpory Nadace Leontinka ve  studiu.                                                                                                                   Vít  (*1987) v roce 2010 pokračoval za podpory Nadace Leontinka ve studiu.   
Jan (*1992) patří k nejlepším studentům Deylovy konzervatoře v oboru tuba. Účastnil se mnoha soutěží, kde byl oceněn. Hraje v několika orchestrech. Zakoupení koncertní tuby přispěje k jeho další profesionalizaci v souladu s úrovní jeho hry.

Podporovaní studenti vletech 2005-2009

Daniel (*1984) - studuje hru na klarinet na Konzervatoři Jana Deyla. I mimo školu je velmi aktivní. Kvůli komplikované rodinné situaci a nutnému dojíždění pobírá od Nadace Leontinka stipendium na dopravu.

Luboš (*1985) - Luboš nemá rodiče, studuje Konzervatoř Jana Deyla, žije v domku své sestry, jeho invalidní důchod nepokryje běžné výlohy na základní potřeby, studium a provoz domu. O výdaje se dělí se sestrou, na kterou je odkázán také ve věcech zařizování na úřadech, odvozu atd. Nadace Leontinka poskytuje Lubošovi dlouhodobé stipendium ve formě měsíčního příspěvku na studium a studijní pomůcky. Luboš přerušil studia a v roce 2010 znovu pokračuje za podpory NL ve studiu. Nadace Leontinka přispěla na nákup vlastního nástroje - akordeon.

David (*1990) - David je integrován na Soukromou střední školu pro podnikatele. Nadace Leontinka mu jeho studium pomáhá financovat po celou dobu trvání studia, tj. 4 let.

Lucie (*1989)- Lucie byla jako dítě odebrána z rodiny a vyrůstala v Dětském domově. Je svědomitou studentkou Deylovy konzervatoře a ráda by po jejím ukončení vyučovala hudbu. Nadace Leontinka poskytuje Lucii dlouhodobé stipendium ve formě měsíčního příspěvku na studium a studijní pomůcky.

Anna (*1986) - Anna je studentkou Konzervatoře Jana Deyla a Nadace Leontinka jí poskytla příspěvek na nákup příčné flétny, která bude součástí jejího povolání v samostatném životě.

Martin (*1992) - Martin studuje na Konzervatoři Jana Deyla s výborným prospěchem. Jelikož byl jeho nástroj dle slov paní profesorky zcela nevyhovující a aby se mohl dobře uplatnit v budoucnosti, poskytla mu Nadace Leontinka příspěvek na nákup kvalitní příčné flétny.

Ivana (*1987) - Ivana studuje na Univerzitě Hradec Králové. Vzhledem k její zrakové vadě pociťuje vyšší nároky na financování studia, které jí Nadace Leontinka pomáhá snížit skrze poskytnuté stipendium.

Michaela (*1990) - Michaela studuje na Konzervatoři Jana Deyla a na Nadaci Leontinka se obrátila s prosbou o příspěvek na pořízení vlastního hodnotného koncertního nástroje. Nadace Leontinka jí zprostředkovala nákup kytary.

Petra (*1989) - Petra je studentkou maturitního ročníku na Konzervatoře Jana Deyla a ráda by pokračovala ve studiu na vysoké škole s hudebním zaměřením. Doposud používala zapůjčenou flétnu avšak kvůli osamostatnění potřebovala vlastní nástroj. Nadace Leontinka jí poskytla příspěvek na zakoupení kvalitní příčné flétny.

Vít S. (*1987) - Vítek studuje na Konzervatoři Jana Deyla, získal druhé místo v krajské soutěži ZUŠ, hraje v amatérském komorním orchestru. Nadace Leontinka mu přispívá na studium.

projekty nadace

 
nevidomý svět v nemocnici technika
sport ranná péče hudba
ve škole partneři stipendium
osobní asistence

Další novinky

V sobotu 19.8. se chystáme na RunTour do Liberce

21

V sobotu 19. 8. vyběhne celkem 13 zrakově postižených běžců z Nadace Leontinka do jizerskohorských kopců. V rámci RunTou…

více >

Leontinka na Soundtrack Festivalu

20

více >

Na RT v Olomouci odstartovalo 16 ZP běžců

24

Dějištěm páté zastávky běžecké série Česká pojišťovna RunTour 2017 byla v sobotu 15. července Olomouc.  Na start se spol…

více >

archiv novinek >