nadace leontinkaProjekty nadace

Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

nevidomý svět >

Projekt, zahájený v roce 2005 jehož prvním počinem bylo pořízení diodového laseru pro dětskou oční kliniku brněnské fakultní nemocnice v hodnotě cca 1, 4mil Kč více

sport >

Podporujeme zrakově postižené děti v rámci jejich sportovních a volnočasových aktivit více

ranná péče >

Ve spolupráci se Středisky rané péče po celé České republice poskytujeme mnohostrannou pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením více

hudba >

Hudba je jednou z hlavních kompenzačních dovedností zrakově postižených dětí a mnozí z nich se v životě uplatňují jako vynikající profesionální více

ve škole >

V rámci tohoto projektu pomáháme pořizovat dětem a studentům učební pomůcky a realizovat vzdělávací programy s cílem usnadnit jejich studium více

partneři >

I díky jejich pomoci neztratí děti, o které se staráme poslední zbytky zraku. Děkujeme! více

stipendium >

Dlouhodobá podpora sociálně slabých studentů Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené za účelem ukončení studia a následného uplatnění v profesionálním více

osobní asistence >

Osobní asistenti umožňují zrakově postiženým dětem navštěvovat běžné školy, integrovat se do společnosti a připravit se tak na samostatný a plnohodnotný více