Naše poslání

Pár oficiálních řádků o tom, jak to všechno začalo a o co nám jde. 

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka už od roku 2005 přináší světlo do života lidem se zrakovým postižením, především dětem a mladým lidem. Pomáhá jim s integrací do běžného života v rámci vzdělání, společenských, sportovních i jiných volnočasových aktivit. Od svého založení systematicky podporuje střediska rané péče po celé České republice. Šíří také osvětu mezi vidícími a snaží se o propojování obou světů. Nadace Leontinka shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí. Finanční prostředky a nefinanční dary poté nadace rozděluje v rámci grantového řízení mezi jednotlivé projekty, zaměřené na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. 

 

Adélka s bráchou

Hlavní činnosti Nadace Leontinka

 • Podpora rané péče pro děti se zrakovým a kombinovaným hendikepem od narození do 7let.
 • Spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené děti, pomoc při zvyšování kvality výuky prostřednictvím učebních pomůcek, vybavení a doprovodných aktivit. 
 • Podpora osobní asistence a podpora integrace dětí se zrakovým hendikepem do běžných škol.
 • Zvyšování dostupnosti speciálních pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů. 
 • Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem a dospělým. 
 • Podpora účasti osob se zrakovým postižením na sportovních akcích a aktivitách zaměřených na podporu fyzického i duševního zdraví.
 • Pomoc v rozvoji prevence zrakových onemocnění.
 • Informování veřejnosti o potřebách dětí a dospělých se zrakovým postižením. 

Nadace Leontinka má v souladu se zákonnými normami České republiky 3 bankovní účty:
 • Číslo účtu 1265706003/5500 je určeno pro přímé příspěvky a sponzorské dary.
 • Číslo účtu 307390779/0300 je zřízeno pouze pro účel výtěžku z veřejné sbírky – DMS, pokladničky apod. Veřejná sbírka č.j. S-MHMP/917113/2013; 928741/2013; datum zahájení: 2. 12. 2013 na dobu neurčitou. 
 • Číslo účtu 2512300604/5500 je číslo pro zasílání příspěvků v rámci fundraisingového projektu s databází přispěvatelů. 


Všechny 3 účty jsou součástí auditu, kterým naše organizace každoročně prochází a jehož výsledek je vždy uveden v naší Výroční zprávě. 


Zřizovatelem nadace je společnost EXX.