Osobní asistence pro kluky a holky, co špatně vidí

Děti s vadami zraku nebo kombinovaným postižením jsou neuvěřitelní bojovníci. Bez pomoci osobních asistentů se ale neobejdou. Pomáhají jim zvládat školu, vezmou je na výlet do ZOO nebo třeba na jejich oblíbený kroužek. A právě na fungování těchto asistentů moc ráda přispívám.  

Nevidomá Julinka už se svou asistentkou jezdí i na kole

Osobní asistenci financovanou Nadací Leontinka dlouhodobě využívá například dnes už šestnáctiletá nevidomá slečna Julinka s kombinovaným postižením, která díky péči osobní asistentky udělala obrovský kus práce ve své sebeobsluze a samostatnosti. Julinka díky tomu může hrát na klavír, zkoušet jízdu na kole a další aktivity, které jsou pro zdravé děti samozřejmostí. Leontinka Julinku podporuje už od roku 2013.

„Osobní asistence je pro dceru nedílnou součástí v jejím vývoji a představě o okolí, v kterém se v daný okamžik nachází. Paní asistentka Lenka se stala členem naší rodiny,“ napsala Leontince Julinčina maminka.

 

Julinka

 

Už více než 15 let podporuje Leontinka osobní asistenci pro nevidomého Jakuba s kombinovaným postižením. Osobní asistentka pomáhá Jakubovi ve zvládání školní docházky a doprovází ho na různé zájmové kroužky, jako je animoterapie nebo muzikoterapie. Zároveň Jakuba dál podporuje v ještě větší samostatnosti při sebeobsluze, jejíž součástí byl například nácvik chůze s bílou holí a prostorová orientace, která je pro nevidomé velmi důležitá. Díky osobní asistenci je Jakubův život mnohem pestřejší a veselejší.

Kuba

Podívej se, jak pomáháme organizacím s projekty osobní asistence

Dlouhodobě Nadace Leontinka podporuje také osobní asitenci zajišťovanou různými organizacemi. Jednou z nich je i sdružení Okamžik a jeho Dobrovolnické centrum, které pomáhá lidem se zrakovým postižením žít samostatný a plnohodnotný život. Toto centrum proškoluje a koordinuje dobrovolníky, kteří pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením při různorodých aktivitách. Doprovázejí je na kulturní akce, úřady nebo třeba k volbám.

„Naši speciálně vyškolení odborní pomocníci pomáhají dětem a mladým lidem se zrakovým postižením zapojit se do běžného života a dělat věci, které jejich vidící vrstevníci sami běžně dělají. Nevidomé děti se zpravidla pohybují pouze v úzkém okruhu rodiny, ve speciálních školách a internátech a v komunitě stejně postižených dětí, a proto je jejich integrace do běžných dětských kolektivů a činností složitá. K řešení této situace přispívá praktická pomoc odborného pomocníka,“ říká zástupkyně organizace Okamžik.

okamžik

 

Další organizací, kterou Nadace Leontinka dlouhdobě podporuje, je Hornomlýnská, o.p.s., která pomáhá rodinám a osobám pečujícím o děti se zdravotním postižením pomocí terénní osobní asistence a ambulantní odlehčovací služby. Asistence je naplánovaná přesně podle potřeb dětí a jejich rodičů. Každý asistent pracuje s dítětem individuálně a rozvíjí jeho dovednosti i samostatnost. Velkým přínosem této služby je také to, že rodiče získají čas na své vlastní aktivity - a co vždy platilo, spokojený rodič = spokojené dítě. Jen v roce 2022 a 2023 Leontinka podpořila 1 956 hodin osobní asistence pro Justýnku, Zolu, Petra, Jáchyma a dalších 6 zrakově postižených dětí. 

Další pomoc směřovala do odlehčovací služby, která dětem s vážným postižením zajišťuje podnětné prostředí a pomáhá jim začlenit se mezi děti bez postižení. Asistentky jezdí za dětmi domů, ale děti můžou také pobývat přímo ve středisku, kde mají třeba relaxační místnost nebo možnost canisterapie. V roce 2022 a 2023 Leontinka podpořila 1577 hodin odlehčovací služby, která zpestřila program pro Tádu, Terezku, Toníka, Moniku a dalších 5 dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

 

hornomlýnská

Partneři projektu Osobní asistence

Hlavními partnery projektu Osobní asistence jsou společnosti HSBC Bank, Nadace RSJ a společnost Saint-Gobain.

Přispěj Leontince na dobrou věc

I lidi, co špatně vidí nebo nevidí vůbec, můžou zvládnout stejné věci jako my, vidící. Studovat, sportovat nebo hrát na hudební nástroje. Pomůžeme jim spolu?
Chci přispět Leontince