Domov je tam, kde pomáhá projekt Svítání

Doma se všichni cítíme nejlíp. Proto pomáháme rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením právě tam. Už od nejmenšího věku. Opíráme se při tom o bezvadnou spolupráci se Středisky rané péče. Jejich poradkyně jsou opravdoví andělé, kteří s dětmi cvičí zrak a dovednosti, které jim pomáhají překonávat jejich hendikep. Tyto „tety“ pomáhají i rodičům, poradí jim třeba, kde najdou toho nejlepšího odborníka pro své dítě nebo prima školku, kde se jejich dítě bude cítit skoro stejně dobře jako doma.

 

Na pomoc těm nejmenším dětem přispíváme každoročně miliony korun

Nadace Leontinka ve svém projektu Svítání dlouhodobě podporuje osm středisek rané péče po celé České republice. Tato střediska poskytují bezplatnou podporu a pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným hendikepem od narození do 7 let, kdy je největší šance pomocí tréninku a zrakové stimulace dosáhnout zlepšení zdravotního stavu dítěte. Cílem rané péče je především eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout dětem i jejich rodinám patřičnou podporu. Dětem pomáhá v jejich rozvoji, rodičům je oporou, aby se dokázali vyrovnat s náročnou situací a zároveň získali jistotu, že nelehkou situaci zvládnou později i bez pomoci odborně vzdělaných poradkyň rané péče.

Raná péče je zároveň také terénní sociální službou, tedy službou poskytovanou přímo v domácím prostředí, na kterou má navíc nárok každé dítě s jakýmkoli postižením. Realita vypadá ale trochu jinak. Stát tato střediska financuje pouze ze 60 až 70 procent, zbytek peněz musejí střediska získávat z jiných zdrojů. To pro tato střediska znamená nejen finanční nejistotu, ale i dlouhé čekací lhůty na tuto službu. Čím dříve se přitom k dítěti s postižením raná péče dostane, tím lepší výsledky může mít. Proto je finanční podpora fungování Středisek rané péče dlouhodobě jednou z priorit Nadace Leontinka.

Hlavním partnerem Nadace Leontinka pro projekt Svítání je společnost Generali Česká pojišťovna, její globální charitativní iniciativa The Human Safety Net a Nadace GCP. Mezi další významné partnery patří společnost Ursapharm, Generali Investment a Autobond Group. Tato partnerství výrazným způsobem přispívají k zajištění financování těchto středisek. Díky dlouhodobé spolupráci mezi Nadací Leontinka a Generali Českou pojišťovnou navíc mohou poradkyně rané péče v Českých Budějovicích poskytovat podporu rodinám už krátce po narození miminka přímo na odděleních neonatologie. Další taková spolupráce se rozvíjí také v Olomouci, Ostravě a Středočeském kraji.

Ondra z rané péče

Koukejte, jaké pokroky dělá Vojtík s kombinovaným postižením

Šestiletý Vojta se narodil nečekaně, rychle a především předčasně, ve 25. týdnu těhotenství. V nemocnici strávil 128 dní a jak říká jeho maminka, na některé z těchto nelehkých dní se snaží zapomenout dodnes. Vojta trpí dětskou mozkovou obrnou, těžkou sluchovou vadou a nystagmem. Obrna postihuje všechny svaly těla, proto Vojta nesedí, neleze ani se sám nenají. Také špatně slyší a nerozumí mluvené řeči, proto s ním rodiče komunikují znakovou řečí. Obrna má vliv i na jeho zrak, který je třeba pravidelně cvičit a stimulovat.

S péčí o Vojtu rodičům pomáhá už od narození poradkyně rané péče. Svoji „tetu“ má Vojta moc rád a vždy se těší, co nového mu přiveze na hraní. Tyto různé hračky a pomůcky jsou neocenitelné při podpoře správného vývoje malého Vojty. Rodiče oceňují zejména individuální přístup a také to, že k nim „teta“ dochází pravidelně přímo domů, a tak Vojtíka velmi dobře zná a může dobře vyhodnotit, jak se vyvíjí, co je v dané chvíli nutné podpořit nebo jaký problém začít odborně řešit. Právě včasná odborná péče pomáhá Vojtíkovi překonávat svůj handicap a zabraňuje tomu, aby se u něj rozvinuly další zdravotní komplikace. Díky své „tetě“ může malý Vojta dělat stále nové pokroky, pro jeho rodiče je poradkyně rané péče velkou oporou, na kterou se můžou spolehnout.

Raná péče pro jedno dítě se zrakovým a kombinovaným hendicapem stojí ročně v průměru 80 tisíc korun. Částka zahrnuje práci poradkyně přímo v rodině dítěte, čas přípravy i následného vyhodnocení návštěvy, cestovní náklady, ale třeba také náklady spojené se vzděláváním poradkyň.

Vojtík z rané péče

Partneři projektu Svítání

Hlavními partnery projektu Svítání je Generali Česká pojišťovna a její charitativní iniciativa The Human Safety Net, společnosti Ursapharm, Generali Investment a Autobond Group.

Přispěj Leontince na dobrou věc

I lidi, co špatně vidí nebo nevidí vůbec, můžou zvládnout stejné věci jako my, vidící. Studovat, sportovat nebo hrát na hudební nástroje. Pomůžeme jim spolu?
Chci přispět Leontince