S projektem Stipendium jsou děti chytré jak rádia

Školy jsou pro děti se zrakovým postižením o fous náročnější. I po stránce peněz, protože kvůli svým vadám potřebují speciální učicí vychytávky. A právě kvůli tomu jsem založila Stipendium Leontinka. Každý měsíc posílám žákům peníze, aby měli třeba na cesty do školy, pobyt na internátu nebo na hudební nástroje do kroužku. Budu ráda, když mi s tím pomůžeš.

Pomoc pro nadané klavíristy Karla Leskovce a Bogdana Prudkyiho

V rámci programu Stipendium podpořila Leontinka letos dva nadané muzikanty z Deylovy konzervatoře v Praze. Jedním z nich je 22letý klavírista, akordeonista a zpěvák Karel Leskovec, který na konzervatoři aktuálně studuje obor ladičství. Karel mnohokrát vystoupil na benefičních koncertech Nadace Leontinka.

 

karel

 

Dalším z talentovaných hudebníků podpořených nadací je teprve 16letý nadaný klavírista z ukrajinského Charkova, Bogdan Prudkyi, který s maminkou utekl do České republiky před válečným konfliktem, který zuří v jeho zemi. Mám radost, že mohla Deylova konzervatoř Bohdana přijmout, protože je nadaný a naše škola má dlouholeté zkušenosti s výukou zrakově postižených,“ napsal Leontince jeden z jeho vyučujících, pan Milan Arner. My zase máme radost, že i díky naší finanční pomoci našel Bogdan spolu se svou maminkou a bratrem zázemí právě na Deylově konzervatoři a může se věnovat tomu, co je jeho největší vášní a životním motorem – hudbě.

Bogdan Prudkyi

Partneři projektu Stipendium Leontinka.

Hlavními partnery projektu Stipendium Leontinka jsou Nadace RSJ a společnost Progresus.

Přispěj Leontince na dobrou věc

I lidi, co špatně vidí nebo nevidí vůbec, můžou zvládnout stejné věci jako my, vidící. Studovat, sportovat nebo hrát na hudební nástroje. Pomůžeme jim spolu?
Chci přispět Leontince