Grantové řízení Nadace Leontinka běží až do 17. května

Až do 17. května mohou jednotlivci i organizace podat žádost u Nadaci Leontinka o finanční i nefinanční podporu v rámci hlavního grantového řízení. O výsledcích rozhodne správní rada nadace do konce měsíce června.

Každý rok vyhlašuje Nadace Leontinka hlavní grantové řízení, ve které se mohou osoby se zrakovým hendikepem nebo organizace, které těmto lidem pomáhají, ucházet o finanční podporu pro své aktivity a projekty. Všechny informace ke grantovému řízení najdou naši žadatelé na webových stránkách nadace v sekci PRO ŽADATELE - VYPSANÉ GRANTY, včetně formulářů nutných k podání žádosti.

"Každý rok se snažíme vyhovět maximálnímu počtu žádostí," říká ředitelka nadace, Barbara Hucková. "Samozřejmě ale vždy záleží na štědrosti našich dárců, a to jak firemních, tak těch tzv. drobných dárců, protože od toho se odvíjí i naše možnosti pomoci. Mám ale velkou radost, že navzdory různým krizím uplynulých několika let počet dárců a darů neklesá, naopak stále pomalu roste. A tak bych chtěla tímto poděkovat všem, kteří nám každý rok dávají důvěru."

Jaké projekty Leontinka podporuje? Je to v první řadě raná péče, tedy podpora dětí se zrakovým hendikepem od narození do sedmi let a jejich rodin, kde jsou nám hlavními partnery zejména Generali Česká pojišťovna a třetím rokem také společnost Ursapharm. Podporujeme ale řadu dalších oblastí a aspektů života lidí se zrakovým hendikepem - vzdělání, osobní asistenci, nákup nejrůznějších pomůcek a technického vybavení, které těmto lidem usnadňuje a zlepšuje život. Každý rok také přispějeme na výcvik několika asistenčních pejsků. Opravdovou srdcovkou Leontinky je už od počátku sport, kde máme velkého parťáka ve společnosti VML a jejich běžecké akci RunTour. S nevidomými a slabozrakými běžci se ale účastníme i Jizerské 50 a Vltava Run - a každoročně podpoříme mnoho sportovců i sportovních projektů, zejména na školách.

Pokud si nejste jistí, zda i Vy můžete o pomoc u Leontinky požádat, nebo pokud byste se chtěli dozvědět více informací o našich grantech, můžete nás kontaktovat přímo přes naše webové stránky. V sekci PRO ŽADATELE najdete záložku, SPOJTE SE S NÁMI, kde vyplníte krátký formulář. Případně nám můžete napsat i na emailovou adresu info@nadaceleontinka.cz.